Securitate si sanatate in munca

LEGIS SSM

Securitate si sanatate in munca

Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, evaluarea nivelului de risc si securitate la locurile de munca si stabilirea masurilor de prevenire si protectie, conform cerintelor legislatiei nationale si directivelor Uniunii Europene;

Efectuarea instructajului introductiv, instructajelor periodice: tematica de instructaj; completare si avizare fise de instructaj; verificare insusirii cunostintelor;

Cercetarea accidentelor de munca conform metodologiei stipulate in L.319/2006 si HG. Nr.1425 Norme metodologice de aplicare a L.319/2006; Rapoarte privind accidentele de munca;

Elaborarea documentelor necesare obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca conform L.319/2006 si Normelor metodologice de aplicare a L. 319/2006;

Completarea Regulamentului intern sau a Regulamentului de Organizare si Functionare cu activitatile pe care le desfasoara serviciul intern de prevenire si protectie;

Intocmirea Planului de Prevenire si Protectie, in urma evaluarii riscurilor profesionale;

Intocmirea Instructiunilor Proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca;

Regulamentul de functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (C.S.S.M.);

Intocmirea documentelor pentru intrunirile C.S.S.M - convocator, proces verbal, raportul anual al angajatorului;

Elaborarea Deciziilor interne pentru lucratorii desemnati sa se ocupe de activitatile de prevenire si protectie; pentru componenta Serviciului Intern de Prevenire sau componenta CSSM;

Elaborarea tematicilor de instruire si programelor de instruire si testare, pe meserii sau activitati;

Elaborarea Normativului intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (E.I.P.), corespunzator riscurilor activitatii;

Necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

Evidenta meseriilor si a profesiilor, prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

Intocmire fisa post pentru lucratorii din departamentul de securitate si sanatate in munca;

Intocmirea Planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;

Monitorizarea functionarii sistemelor de protectie ale echipamentelor de munca;

Analize si rapoarte privind transpunerea si aplicarea directivelor europene in legislatia romana in domeniul s.s.m.;

Analize si rapoarte privind legislatia in domeniul asigurarii salariatilor in caz de accidente de munca sau imbolnaviri profesionale;

Realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca in urma controalelor la obiective.