Medicina muncii

Conform legislatiei in vigoare, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor supravegherea starii de sanatate prin servicii de medicina muncii.
Obiectivul serviciilor de medicina muncii este in mod predominant preventiv: se evalueaza riscurile privind imbolnavirile profesionale pentru a se oferi angajatilor solutii pentru evitarea aparitiei bolilor profesionale sau a celor legate de profesie.
Monitorizarea starii de sanatate a angajatilor se realizeaza prin:

  1. Examen medical la angajare – structurat conform profesiei si a fisei de expunere la riscuri profesionale;
  2. Control medical periodic –stabileste aptitudinea in munca;
  3. Examenul medical de adaptare – stabileste aptitudinea in munca a persoanelor angajate in locuri de munca cu risc determinat sau posibil;
  4. Examenul medical la reluarea activitatii pentru persoanele ce intrerup activitatea mai mult de 30 zile din motive medicale; stabileste aptitudinea in munca;
  5. Reabilitarea, reorientarea si reinsertia profesionala in caz de accident de munca;
  6. Colaborarea cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra starii de sanatate;
  7. Informarea periodica a angajatorului asupra starii de sanatate a personalului;
  8. Identificarea si comunicarea riscului professional catre toti factorii implicati in procesul muncii;
  9. Consilierea angajatorului privind masurile tehnico organizatorice ce se impun conform cerintelor legale in vigoare in domeniul medical;
  10. Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajatului.

Serviciul de medicina a muncii este asigurat de medic de medicina muncii aflat in relatie contractuala cu S.C. Legis SSM S.R.L.

MEDICINA MUNCII