COORDONATOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

LEGIS SSM

COORDONATOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SANTIERE DE CONSTRUCTII TEMPORARE SAU MOBILE

COORDONATOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SANTIERE DE CONSTRUCTII TEMPORARE SAU MOBILE

Coordonatorul de s.s.m. este autorizat de Institutul National Cercetare si Dezvoltare Protectia Muncii Bucuresti, conform prevederilor H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile si Ord. M.M.S.S.F. no. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile.

Servicii oferite pe durata elaborarii proiectului si pe durata realizarii lucrarilor:

  1. Planul de securitate si sanatate;
  2. Planul propriu de securitate si sanatate;
  3. Registrul de coordonare;
  4. Dosarul de interventii ulterioare.