Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

Legis SSM

Oferim servicii de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului, resurse umane.

 SERVICII

Securitate si sanatate in munca

Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, evaluarea nivelului de risc.

Sisteme de management securitate si sanatate ocupationala

Implementarea sistemelor de Management Securitate si Sanatate Ocupationala, conform OHSAS:18001:2007. Audit Sisteme de MSSO

Situatii de urgenta (PSI si protectie civila)

Servicii profesioniste in domeniul apararii impotriva incendiilor, servicii in domeniul protectiei civile. Planuri de interventie.

Coordonator de securitate si sanatate in munca pentru santiere de contructii temporare sau mobile

Autorizat de Institutul National Cercetare si Dezvoltare Protectia Muncii Bucuresti, conform prevederilor H.G. nr.300/2006

Medicina muncii

Conform legislatiei in vigoare, angajatorul trebuie sa asigure angajatilor supravegherea starii de sanatate prin servicii de medicina muncii.

Mediu

Evaluarea initiala de mediu privind gradul de conformitate cu prevederile legii protectiei mediului si ale celorlalte acte normative din domeniu, a principalelor probleme de mediu rezultate din activitatile desfasurate de societatile comerciale